Szuvenír

Kritikák

Kritika Duró Győző tollából

A színpadon egy ember és egy bábu. Öltözékük szerint egyazon személy két dimenziója. Az élet és halál közötti, rémületesen szűk mezsgyén botorkálnak. Egyikük talán a Test, két golyóval a fejében. A másik bizonyára a Lélek, aki oly szívesen lépne már feljebb és feljebb a háttérben álló, kétségtelenül a mennybe vezető létrán. De melyikük melyik? A bábu jelenti-e a lassan hullává merevedő Testet, vagy éppen ő képviseli a Lelket, aki a reményteljes harcot követő kíméletlen megtorlás után végleg föladta? Esetleg a gyötrődve önvizsgálatot tartó ember jeleníti meg az agonizáló Test alig pislákoló, de folyton új erőre kapó életfunkcióit? Vagy mégiscsak benne ölt alakot a lét és nemlét határai között csapongó, tanácstalan Lélek? Mintha a középkori erkölcsi példázat elevenedne meg a szemünk láttára: a Test és a Lélek vetélkedése. Az élet jogáért vagy a halál kegyelméért. Netán fordítva: a halál jogáért vagy az élet kegyelméért.

Ez a monodráma egy több mint egy évtizede megjelent, és azóta is méltatlanul visszhangtalan maradt ’56-os nagyregény, Benedikty Horváth Tamás Szuvenír című műve alapján készült, amely egy saját kivégzését túlélt szabadságharcos néhány órás, de örökkévalósággal fölérő pokoljárásába sűrítve tárja elénk öntudatra ébredt, majd könyörtelenül eltiport országunk szenvedéstörténetét. Erdélyi György gazdag életpályájának minden tapasztalatával, művészi eszköztárának teljes vértezetében, megdöbbentő erejű átlényegüléssel, színészi fehérizzással formálja meg Sanyi, az esendő, ám haldoklásában heroikussá növő „pesti srác” figuráját, akinek sorsa bátorító példa lehet mindannyiunk számára, hogy bármilyen kudarcot mér ránk a részvétlen Világ és a közönyös Történelem, ha megváltás nincs is, de mindig van feltámadás.

Duró Győző

Szuvenír - '56 megidézése
1956 megidézése kudarcokkal teli történet. Az egyik legjelentősebb mű Erdélyi György pályáján, aki egyszemélyes színházában életre keltette Benedikty Horváth Tamás Szuvenír című regényét. Egy, a halál partjairól visszatérő, vérbe fagyott ember és megszemélyesített lelke küzdelmein keresztül pár négyzetméternyi mikrotérben megidézi 56 egészét. Valós helyszínről szó sem esik, de a vértócsában való eszmélés, a keserves vánszorgás, az elviselhetetlen szomjúság, a fájdalom, a ronccsá válásra döbbenés, az iszonyat élményét még senki sem közvetítette olyan megrázó erővel, mint Erdélyi György. Hihetetlen szuggesztivitása, valóságos, és nem mímelt szenvedése a tragédia alanyaivá avat bennünket. Megjelenítő ereje valóságossá teszi az oroszt, megformálja az utca kegyetlen csendjét, az űrt, a hirtelen rátörő ürességet. Neki nem kell technikai segítség, hogy lássuk és halljuk a pusztító lánctalpas közeledését. És ő a budapesti srác, a járókelő és a forradalmár, az áldozat és a hős, a sebesült és a halott, a reménytelenségben is utolsó percig küzdő magyar. A szavak is gyönyörűek, nyelvi tobzódás is a darab, nyelvünk végtelen lehetőségeiben. Megformálásában költészetté válik az előadás. Ez mind együtt adja Erdélyi György szuvenírjának nagyszerűségét. Amikor a darab után nagy nehezen meg tudtunk szólalni, lengyel barátunk döbbenettel kérdezte: miért nem megy ez a darab a Nemzeti Színházban, vagy folyamatosan a TV-ben, amikor ezt mindenkinek, gyereknek és felnőttnek is látnia kell? Miért is? Miért is nem?

Szaló Péter

Szuvenír (2006) - Fotó: Révész Róbert

Szuvenír (2006) - Fotó: Révész Róbert